Kadra pedagogiczna ZSZ


NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Rektor kościoła i wikariusz dyrektora ks. Paweł Żurawiński
Wicedyrektor bursy ks. Łukasz Piskuła
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Pedagog szkolny Grażyna Kubicka
Psycholog szkolny Anna Żerebecka

 

NAUCZYCIELE

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawstwo
1. ks. A. Kiziuk religia  
2. K. Michalak    język polski  
3. K. Krakowczyk                 język niemiecki  
4. S. Strożek historia i WOS  
5. G. Kaźmierowska         informatyka  
6. K. Roszak   geografia, przyroda  
7. A. Andruszko podstawy przedsiębiorczości  
8. E. Wilewska – Dullak fizyka  
9. A. Baruś chemia, biologia  
10. I. Bilski wychowanie fizyczne 1 ZSZ
11. M. Motyl przedmioty zawodowe, matematyka 2 ZSZ
12. A. Sierant przedmioty zawodowe  
13. D.Kulikowski zajęcia warsztatowe  
14. M.Palma zajęcia warsztatowe  
15. Ł.Żebrowski zajęcia warsztatowe 3 ZSZ
16. K.Ogrodowska WDŻ