Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej


NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Rektor kościoła i wikariusz dyrektora ks. Paweł Żurawiński
Wicedyrektor bursy ks. Łukasz Piskuła
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Pedagog szkolny Katarzyna Ogrodowska
Psycholog szkolny Anna Żerebecka

 

WYCHOWAWCY KLAS

KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY
1 PA Małgorzata Wróbel
1 PB Kamila Janas
2 PA Wiesława Mostek
2 PB Beata Fabisiak
3 PA Klaudia Sidoruk
3 PB Anna Krzyżanowska
3 PC Anna Żerebecka

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy
1.                 Małgorzata Wróbel edukacja wczesnoszkolna

plastyka

muzyka

wychowanie fizyczne

 

1Pa

2.                 Kamila Janas edukacja wczesnoszkolna

plastyka
muzyka

zajęcia komputerowe

wychowanie fizyczne

 

1Pb

3.                 Wiesława Mostek

 

edukacja wczesnoszkolna plastyka

muzyka

wychowanie fizyczne

 

2Pa

4.                 Beata Fabisiak

 

edukacja wczesnoszkolna

plastyka

zajęcia komputerowe

wychowanie fizyczne

 

2Pb

5.                 Klaudia  Sidoruk edukacja wczesnoszkolna

muzyka

plastyka

zajęcia komputerowe

wychowanie fizyczne

 

3 Pa

6.                 Anna Krzyżanowska edukacja wczesnoszkolna

muzyka

plastyka

 

3 Pb

7.                 Anna Żerebecka edukacja wczesnoszkolna

plastyka

zajęcia komputerowe

wychowanie fizyczne

 

3Pc

8.                 kl. Grzegorz Chmieliński religia 1Pa, 1Pb, 2Pa, 2Pb
9.                 ks. Paweł Żurawiński religia 2Pa, 2Pb, 3Pa, 3Pb
10.             Aleksandra Nowak język angielski 1Pa,1Pb
11.             Monika Podsiadły język angielski   2Pa,2Pb, 3Pa, 3Pb, 3Pc
12.             Krzysztof Kamiński muzyka   1Pa, 1Pb, 2Pc, 3Pa, 3Pb
13.             Gabriela Kaźmierowska zajęcia komputerowe 1Pa, 2Pb, 2Pc, 3Pa, 3Pb
14.             Kinga Kowalska wychowanie fizyczne 1Pa, 1Pb, 2Pa, 2Pb, 2Pc,
15.             Aleksandra Markiewicz wychowanie fizyczne 3Pa, 3Pb, 3Pc
16.             Krzysztof Kamiński muzyka 1Pa, 2Pb, 3Pc
17.             Maria Szlempo biblioteka

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Rektor kościoła i wikariusz dyrektora ks. Paweł Żurawiński
Wicedyrektor bursy ks. Łukasz Piskuła
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Pedagog szkolny Katarzyna Ogrodowska
Psycholog szkolny Anna Żerebecka

 

KADRA PEDAGOGICZNA
Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy wych

Ks. Ł. Piskuła

Religia

6a, 6b

Ks. A. Kiziuk

Religia

5a, 5a, 4a

Kleryk G. Chmieliński

Religia

5b

B.Fabisiak

J.polski

5a

K.Michalak

J.polski

5b

M. Klisiewicz

J.polski

4a, 4b, 6a, 6b 4b

I.Borkowska

Historia

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

D.Sumisławska

J.angielski

4a, 5a, 6a, 6b 6a

M.Czaplicki

J.angielski

4b, 5b

I.Obuchowska

J. angielski

4a, 5a, 4b, 5b, 6b

D.Krywult

J.niemiecki

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

J.Obuchowska

J.niemiecki

4a, 5a, 5b

K.Krakowczyk

J.niemiecki 4b, 6b

J.Mierzejewska

Matematyka 4a, 4b, 5b, 6a, 6b 4a

R.Sobańska

Matematyka 5a

N.Nowicka

Przyroda

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b 5b

G.Kaźmierowska

Muzyka

5a 5a

G.Kaźmierowska

Informatyka

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

K. Kamiński

Muzyka

4a, 4b,  5b, 6a, 6b

A.Bolewicz

Technika

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b 6b

A.Bolewicz

Plastyka

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

A. Markiewicz

Wych-fiz   dz

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

P. Ochota

Wych-fiz  ch

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

K.Kowalska

Basen / Zajęcia korekcyjne

M. Palma

SKS

K. Ogrodowska

Wychowanie do życia w rodzinie – 5a, 5b