Egzamin Zawodowy


TERMINY EGZAMINU

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Kwalifikacja A.13

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Sesja 2: czerwiec – lipiec 2017 r.
Część pisemna 20 czerwca 2017 r.
Część praktyczna 22 czerwca – 8 lipca 2017 r.
Przekazanie dyplomów do szkół 25 sierpnia 2017 r.
Egzamin czeladniczy czerwiec 2017 r., godz. 9:00
Informacje o egzaminach zawodowych 2016/17
Podgląd
Komunikat CKE o dostosowaniach 2016/17
Podgląd
Komunikat o przyborach 2015/16
Podgląd
Deklaracja ucznia
Podgląd
Ogólne informacje o egzaminie zawodowym
Podgląd